måndag 16 mars 2009

Vill du engagera dig i utbildningspolitik på nationell nivå?

Fyllnadsval till Saco Stydentråds styrelse 1 juli-31 dec 2009


En ledamot i styrelsen har fått en grym möjighet att jobba som voluntär i Afrika från i sommar. Grattis, säger valberedningen, och öppnar samtidigt upp för nominering för Jeanettes ersättare!

Nomineringsperioden pågår från och med idag t o m 6 april. Valet kommer att ske på Förbundskonferensen 18-19 april.


Förutom att det är vansinnigt roligt så kan uppdraget som styrelseledamot ge ett stort nätverk, erfarenhet och insyn i politiskt arbete, erfarenhet av projektledning, utbildning och referenser. Saco Studentråd har cirka 10 möten per år vilka oftast är lördag-söndag och däremellan ska ledamoten vara beredd på att lägga ner viss tid efter överenskommelser inom styrelsen. Saco Studentråds arbete bygger både på kontinuerligt arbete och på i projektform.

Vi söker den som vill företräda hela Saco Studentråd och som ställer sig bakom den första punkten i Saco Studentråds stadga: Saco Studentråd är ett partipolitiskt obundet rådgivande organ till Sacos styrelse och ett samverkansorgan för Saco-förbundens studentsektioner. Saco Studentråd driver frågor av betydelse för studentsektionerna i Saco-federationen baserat på högre utbildning, kunskap och kompetens. Saco Studentråd delar Sacos vision om ett kunskapssamhälle för alla, med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar


Självklart är kandidaten ansvarstagande, intresserad av utbildningspolitik och har tid för ett förtroendeuppdrag.


Hur går jag tillväga för att nominera?


Enligt Saco Studentråds stadga är det förbunden som nominerar kandidater till förtroendeposter. I nomineringsanmodan ska det tydligt framgå vilka som nominerar och en kort motivering till beslutet. Bifoga ett brev från kandidaten, som förstås är studentmedlem i ett Saco-förbund. I brevet beskriver kandidaten varför den vill bli vald och vad personen kan tillföra Saco Studentråds arbete. Fokus ska ligga på tidigare erfarenheter som är väsentliga för uppdraget, om personen, relevanta egenskaper osv. Berätta också varför Saco Studentråds arbete är viktigt och vilka frågor som är allra mest engagerande. Skicka också med kandidatens CV samt två stycken referenser med kontaktuppgifter.

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda senast 6 april.

Vill du sitta i Saco Studentråds styrelse? Maila personligt brev, CV och referenser senast 4 april till lisa.gemmel(at)gmail.com

Inga kommentarer: