lördag 14 mars 2009

Styrelsenmöte

Fredrik och jag skriver debattartikel om möjligheterna för
affärsjurister, eller snarare omöjligheterna

Inga kommentarer: