torsdag 5 mars 2009

Studentkårer och moms

Jag är precis tillbaka på jobbet efter ett tretimmarsmöte (på Finansdepartementet måste jag tillägga. Lite löjligt, men jag blir imponerad av sånt) med en referensgrupp för moms och ideella föreningar. Det var en salig blandning av föreningsrepresentanter från alla sektorer (förutom att alla var medelålders och de flesta män).

Anledning till mötet är att Sverige har fått EU på sig gällande implementering av ett direktiv om moms och ett av de stora problemområdena är hur man ska kunna ha bibehållna skattelättnader för allmännyttiga ideella föreningar. De flesta föreningar hade specifika problem, såsom regelbundet kyrkkaffe, second hand-butiker och biljettintäkter. Sen kommer SFS och kårernas specifika problem - vi vet ingenting. Vi vet inte om de föreslagna skattelättnaderna i kårobligatorieproppen går igenom lagrådet och, om förslaget går igenom, om EU kommer godkänna att kårer och nationer har lagstadgade skattelättnader. Dessutom gäller bara skattelättnaderna kärnverksamheten, dvs. studentinflytandet, och de studiesociala delarna. Då kommer nästa problem - vad kan sägas vara för en kår naturlig studiesocial verksamhet? Osv.

Kontentan av det hela är att vi har ingen aning om hur nuvarande momsregler kommer slå mot kårernas verksamheter, hur ska vi då kunna veta hur en ny reglering kommer slå? Och hur kommer dessa regler att slå mot kårföreningarna som finns under många kårer? Juridiskt nörderi på hög nivå som kan få en långtgående och kännbar konsekvens för studentverksamheter.

Inga kommentarer: