tisdag 10 mars 2009

Jag har en liten crush på lagrådet

Nu har lagrådet svarat på obligatorieremissen. Mitt lilla fakultetsföreningshjärta slog dubbla slag när jag såg att de ifrågasatte åtskillnaden mellan nationer och fakultetsföreningar. Nu tror jag inte att Leijonborg och utbildningsutskottet kommer bry sig det minsta om detta, men det är trevligt att veta att man i alla fall har lagrådet på sin sida. Leijonborg med vänner har liksom glömt att fakultetsföreningarna inte har haft möjlighet att finnas sedan 1600-talet. Juridiska föreningen är lika gamla som Juridicum på Stockholms universitet och har en lång tradition. Bara för halva regeringen och riksdagen pluggat i Lund och Uppsala behöver inte det betyda att de är mer skyddsvärda. Nationerna och fakultetsföreningarna är lika viktiga för studentsverige och bör därför behandlas jämlikt.

Annars säger de inte så mycket i sak mer än att de vill ändra om lite i den föreslagna lagtexten och ger förslaget lite bassning för att det inte följer SOU:n.

OBS! För att undvika eventuella missförstånd: Jag tycker i allra högsta grad att nationer ska ges möjlighet att bedriva den oerhört viktiga verksamhet de bedriver. Jag vill bara att fakultetsföreningarna ska få samma villkor. Och ja, jag har provat studentlivet i både Lund och Stockholm, så jag har en liten aning om det jag pratar om.

2 kommentarer:

jwb sa...

Jag kan verkligen hålla med dig om att det är konstigt att inte fakultetsföreningarna inte likställs med nationerna, men jag tycker inte att konstigheterna slutar där. Jag förstår inte, i bakgrund av ett avskaffande, varför man måste begränsa sig till Lund eller Uppsala? Om man nu avskaffar deras obligatorie, varför ska man då fortfarande behandla de speciellt? Det finns nationer i andra delar av landet som aldrig åtnjutit deras privilegier, är det inte dags nu? Eller om man skulle vilja strukturera om i nationsvärlden i Lund eller Uppsala, då ska man heller inte få behålla sina skattelättnader (detta anmärker ju dock lagrådet på). Eller varför ska man behandla kårer vid statliga lärosäten och vid enskilda utbildningssamordnare olika? Nej, Leijonborg borde skärpa sig.

Lisa sa...

kan inte annat än hålla med i det du säger - behandla alla lika!