Sidor

lördag 26 november 2011

MItt tal till Saco Studentråds kongress 2011


Jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till Saco Studentråds kongress 2011. Ett litet extra välkommen vill jag ge till våra gäster och ni som är här för första gången. Vi kommer att ha en fantastisk helg ihop!

Jag heter Lisa Gemmel och har de senaste två åren haft förmånen att vara ordförande för Saco Studentråd. Det har varit två omtumlande år präglade av hårt arbete, valrörelse och studenters trygghet.

Den 22 juli satt jag i soffan och scrollade på twitter. I flödet fastnade jag på en uppdatering från Anna Ekström, före detta ordförande i Saco, om att centrala Oslo var sprängt i luften.

Den kvällen gick jag och la mig med vetskapen att flera engagerade ungdomar fått mista livet i ett terrordåd. Sammanlagt miste 77 personer livet i Oslo och Utöya den 22 juli på grund av att de ville förändra världen. Allas lika värde och demokrati var det så kallade hotet som låg till grund för det fruktansvärda terrordådet.
I möten med andra organisationer har jag ibland kunnat känna att mitt arbete var, inte irrelevant,
men kanske, som Fredrik Reinfeldt väljer att kalla det, ett särintresse. I år har det stundtals känts trivialt att arbeta för studenters rätt till bra villkor när de är sjuka. Men att studenter ska ha en vettig sjukpenning är del av något större.

Saco Studentråds vision är ett kunskapssamhälle för alla med, med en hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell frihet under ansvar. Det är en vision jag delar. Men det är en vision som förpliktigar.

Av eleverna som gick ut nian i våras var endast 82,5 procent behöriga till alla nationella programmen i gymnasiet, enligt Skolverket. Till viss del beror det på skärpta behörighetsregler, men 17,5 procent av alla som gick ut nian var obehöriga till naturvetenskap- och teknikprogrammen i gymnasieskolan. Det är varken min eller Saco Studentråds vision. För att nå min vision krävs det duktiga och engagerade lärare som får lön och uppmuntran som möter deras kunskapsnivå, för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig den kunskap de behöver för att klara sig i samhället och, om de vill, kunna studera vidare. Men det behövs även arkitekter som kan hitta nya sätt att bygga bort bostadsbristen som ungdomar och studenterna möter när de vill uppfylla sina drömmar. Det behövs ingenjörer som kan bygga hållbara spårvägar och bussar så att kommunikationen inte blir ett hinder för att tillägna sig kunskap, precis som det behövs läkare och psykologer som kan ta hand om studenter som blir sjuka eller mår dåligt under utbildningen. Det behövs även jurister och samhällsvetare som kan skapa ett samhälle där alla har rätt till kunskap och en möjlighet att studera. Vi här inne är nyckeln till min vision.

Under året har Saco Studentråd arbetat med studenters tillgång till trygghetssystemen. Genom kampanjen Studielinjen har Saco Studentråd om och om igen berättat för politiker att det är ohållbart att en student som är sjukskriven under sommaren har 0 kronor i sjukpenning. Vi har pratat om hur viktigt det är med att kunna vara sjukskriven deltid som student för att i en långsam takt kunna återvända till studierna efter en depression. Saco Studentråd har även belyst den ohållbara i att nyexaminerade studenter läser kurs på kurs på studiemedel för att försörja sig när de egentligen vill arbeta, men inga andra möjligheter till försörjning står till buds. Genom en Studielinje parallellt med arbetslinjen skulle även studenter kunna känna sig trygga i att systemen finns där för dem vid sjukdom och arbetslöshet.

Arbetet med Studielinjen är inte bara viktigt för de studenter som i framtiden kommer att drabbas av sjukdom – det är även viktigt för samhället. Studielinjen handlar om synen på kunskap och studenter, hur vi värdesätter dem som väljer att lägga ner flera år på sin utbildning för att stärka sig själva och bidra till samhället. Att stärka trygghetssystemen för studenter handlar inte om ett särintresse, det handlar om att stärka rätten till utbildning. Genom att inte behöva vara beroende av föräldrar eller partner när det oförutsedda händer under studietiden, jämnar vi ut spelplanen ännu mer. Genom att ge så många som möjligt tillgång till högre utbildning bygger vi inte bara ett kunskapssamhälle, vi skapar även förutsättningar för en starkare demokrati.

Maria Ehlin Kolk, vice ordförande för Saco Studentråd, säger väldigt ofta att alla organisationer inte kan rädda världen. Saco Studentråd kan definitivt inte göra det. Men vi kan göra det vi är bäst på – bedriva studerandefacklig verksamhet för att de studenter som kommer efter oss ska få en ännu bättre utbildning och studietid.

Jag är övertygad om att utbildning och bildning är det bästa sättet att bekämpa fördomar och, så långt det går, terrordåd som det på Utöya. Därför blir det arbetet ni i studentsektionerna och vi i Saco Studentråd bedriver så oerhört viktigt. Engagemanget i våra studentsektioner lär oss demokrati och att vi alla behövs för att skapa förändring i vår vardag och i samhället. 

Så tänk på det nästa gång ni försöker få en student att förstå vitsen med ett medlemskap i facket, slåss mot er förbundsstyrelse för samma inflytande som alla andra medlemmar, eller tvingas välja mellan ett möte och välbehövliga högskolepoäng. Varje dag arbetar vi här inne för min och Saco Studentråds vision; ett kunskapssamhälle för alla. Det arbetet är viktigare än någonsin. Det är vårt ansvar och privilegium att bidra till ett samhälle där alla har tillgång till kunskap demokrati.  

Tack