Sidor

onsdag 25 februari 2009

Nu kan jag inte hålla tyst längre!

Få inom studentvärlden kan ha missat att Leijonborg idag presenterade propositionen för avskaffande av kårobligatoriet. Jag har suttit mitt i hetluften på SFS hela dagen och kan inte längre vara tyst i frågan.

105 kr per student och år? Det måste vara ett skämt. Man kan tycka vad man vill om kårobligatoriet, men hur ska man kunna utföra en vettig studiebevakning med 105 kr per år och student? (Eller knappt 100 kr om man räknar på det sättet vi gjort på SFS)

Kårer är idag ganska dåliga på att marknadsföra sig själva. Det är helt sant. Men vad man däremot missar är att jag tror att många kårer inte vill lägga för mycket pengar på marknadsföring gentemot sina medlemmar och finansiärer. Man kan göra bättre saker av dem. Nu kommer man istället behöva lägga stor ansträning på att ragga medlemmar med mycket mindre resurser. Vad folk verkar missa är att det rör sig om en klumpsumma som inte räknas upp med inflationen och att det inte är öronmärkta pengar till varje student. Många problem, få lösningar. Och för små kårer är 105 kr per student ingenting.

Det kan även leda till att högskolorna måste täcka upp för det som kårerna inte klarar av att finansiera själv, dvs. bevakning av högskolan. Att kritisera sina bidragsgivare brukar inte vara en hit och kårerna kommer då automatiskt hamna i beroendeställning gentemot högskolorna och inte kunna göra det de får pengar för.

Kårobligatoriet är en väldigt smidig lösning på hur man ska lösa studentinflytandet, men inte den enda. Självklart kan man lösa det på andra sätt, till exempel som föreslagits idag.

Men en sak, Leijonborg, STUDENTINFLYTANDET MÅSTE FÅ KOSTA! 105 kr är och förblir ett skämt.

Utbildningsdepartementets pressmeddelande.

Organisationer om kårobligatoriet: SFS, SSCO, Saco Studentråd

Andra om kårobligatoriet: Nicke Grundberg, Kristina Persdotter

Artiklar: DN, SvD, P3 Nyheter, Rapport

måndag 23 februari 2009

”Studenterna är ju också en finansiär”

Rubriken är ett citat från den särskilda utredaren för Autonomiutredningen, Daniel Tarschys, om varför vi bör ha ett studentinflytande. Jag tycker att Daniel skjuter långt förbi målet.

Självklart måste vi ha ett studentinflytande, men av den anledningen att studenter är en självklart del av ett lärosäte och måste ha naturliga och självklara vägar att påverka sin utbildning och arbetsmiljö. Detta oavsett hur lärosätena får sin finansiering.

Att se studenterna som en del av finansiärerna av högskolan tycker jag är att vara ute på farlig mark. Jag ser ett nästa steg av detta - studieavgifter - vilket kommer minska bredden på studentgruppen och göra högre utbildning till något för de som har råd. Farligt, farligt.

Avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna i den svenska högre utbildningen, liksom det självklara (?) studentinflytandet. Vi måste värna om detta och fortsätta att värdera bildning lika högt som utbildning.

tisdag 17 februari 2009

Utbildningshelg

Det har återigen varit lite dött på bloggen. Aldrig i mitt liv trodde jag att det skulle vara så jobbigt att jobba. Konstant tröttma vill jag sammanfatta det med.

I helgen var det utbildningshelg med Jusek. Förutom att vi hade riktigt trevligt hade vi även en riktigt bra diskussion om vad de förtroendevalda inom JSS vill att vi ska driva för frågor. Störst diskussion blev det kring advokatsamfundets tolkning av stadgar. Vi ser även en stark efterfrågan av praktik under utbildningen bland våra studentgrupper. Förhoppningsvis kommer detta hjälpa nästa års styrelse att fokusera och förbättra arbetet.

Försök till vettigare inlägg kommer i veckan.