Sidor

fredag 16 januari 2009

Studiemedlet behöver höjas!

Vi som pluggar vet att det är svårt att leva på studiemedlet. Det här är vad en undersökning gjord av SFS, TCO och Tria visar, 9 av 10 studenter anser att en höjning av studiemedlet med 900 kr skulle hjälpa mycket.

Sen har jag funderat en del på fribeloppet och dess avskaffande. Saco Studentråd är för ett avskaffande av fribeloppet. Rent åsiktsmässigt utifrån ideologi och liknande, är fribeloppet inget jag har funderat speciellt mycket över eftersom det inte har berört mig. Men ur ett rent juridiskt perspektiv är det märkligt att att bidrag som inte är behovsprövat blir drabbat av att man arbetar. Det är som att ge barnbidrag till alla och sen begära tillbaka det när det visar sig att föräldrarna tjänar för mycket. Man får ta och bestämma sig - antingen blir även studiemedlet behovsanpassat liksom bostadsbidraget eller så blir alla berättigade till det oavsett inkomst i enlighet med barnbidraget.

Men egentligen borde fribeloppets vara eller icke vara vara en icke-fråga. Man ska kunna inte bara överleva, men även leva ett hyfsat drägligt liv under sin studietid och slippa ha ångest för att man inte har nog med pengar. En student har nog att tänka på som det är. Ett CSN som är i lite över eller i linje med rådande fattigdomsgräns borde inte vara märkligt. Det borde snarare vara självklart. Studier är ett heltidsjobb.

Inga kommentarer: