Sidor

måndag 26 januari 2009

Autonomiutredningen - bakslag för studentinflytandet? del 2

Har nu läst det viktigaste kapitlet i utredningen Självständiga lärosäten och jag är blandat imponerad.

Jag måste säga att jag tror att vi kommer få en mer spännande och dynamisk högskola där möjligheterna för specialisering kommer öka. Detta tror jag kommer gynna kvaliteten på utbildningen vilket är bra. Huruvida det fortfarande ska vara regeringen som beslutar om antalet studieplatser har jag inte kunnat läsa mig till, men risken finns att antalet studieplatser kommer minska alt. öka av fel anledningar om högskolorna själv får välja.

Bevarandet av studentinflytandet då? Ja, lagtekniskt så får studenterna fortsatt inflytande i högskolestyrelserna, kollegiala organen och beslutsorgan som rör utbildning och studenterna direkt. Dock blir, enligt utredningen, högskolorna juridiska personer vilket innebär att de får ingå avtal, bilda bolag. ta emot bidrag osv. utan hinder av regeringen. Det leder i sin tur till att en hel del styrelser och organ kan bildas dit studenterna enligt lag inte har tillträde. Alltså kan studenterna bli utestängda från inflytande på en stor del av sin "arbetsplats" (dvs. sin högskola). Vidare så berörde inte utredningen studiebevakningen, vilket iofs mer ligger under obligatorieutredningen, men kanske ändå bör beröras till någon del då detta är studenternas kontrollorgan gentemot högskolorna.

Det ska bli intressant att skriva remiss på utredningen. Nu ska jag gå hem.

Inga kommentarer: