torsdag 15 januari 2009

Verkligen lämpligt?

Bryter min lilla bloggdvala med att förundras över TT:s senaste idé om att alla partinamn och förkortningar ska skrivas med stor bokstav, allt enligt dessa regler:

"TT skriver namn på alla politiska partier med versal begynnelsebokstav. Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer.
Exempel: Socialdemokratiska arbetarepartiet och Socialdemokraterna, Centerpartiet och Centern.
Även för partibeteckningar används versaler: (S), (MP), (M) och så vidare. Likaså för sammansatta ord där förledet är direkt kopplat till partiet: Folkpartiledare, Centerförslag, Vänsterinitiativ.
Grundregeln är att använda versaler när partiet avses men gemener när det är en allmän beskrivning av personer med viss ideologi.
Adjektiv skrivs förstås med gemener, likaså avledningar av partinamnet, till exempel socialdemokratisk och socialdemokrat."

Såhär tokigt kan det bli!

Finns även en Facebookgrupp (såklart)

Inga kommentarer: