måndag 6 oktober 2008

Fler hyresrätter på G?

I dagens DN tar en artikel upp den eventualiteten att finanskrisen kanske kan leda till fler billiga hyresrätter. Detta eftersom höga räntor och hög arbetslöshet gör att folk inte har råd att bo i stora, nybyggda och dyra bostadsrätter. Efterfrågan på mindre, billigare hyresrätter kommer att öka, menar artikeln, och då kommer även fastighetsbolag inse att det lönar sig att bygga sådana lägenheter.

Frågan är om detta är sant, kommer bostadsbolagen bygga små, billiga hyresrätter, trots att det inte existerar några som helst byggsubventioner? Vi kan ju bara hoppas. Och vi kan hoppas att dessa bostäder i så fall byggs i storstadsområdena och i Lund så att studenter kan få tillgång till bostäder bättre anpassade till deras inkomst.

Ändå undrar jag om det inte är att sätta lite för stor tilltro till marknadskrafterna. Jag har nämligen fått uppfattningen att små hyresrätter är svårt att göra lönsamma och fastighetsbolagen därmed drar sig i det längsta att bygga sådana bostäder. Därav den svåra bostadssituationen för studenter i storstadsområdena. Vi behöver fler små och billiga hyresrätter. Om marknaden kan ordna det blir vi alla glada, men är det ändå inte dags för lite statlig stimulans för att förbättra bostadssituationen för studenter och andra låginkomsttagare?

Inga kommentarer: