fredag 5 februari 2010

Hur mycket är ungdomarna värda?

Magnus Andersson, ordförande för Centerns ungdomsförbund, hävdar på politikerbloggen att kommunerna ska ta ansvar och inte höja ingångslönerna. Han menar att lägre ingångslöner leder till fler jobb.

Saco-förbundet Civilekonomerna provade just det här i förra lågkonjunkturen. De träffade avtal med arbetsgivarna om att nyutexaminerade civilekonomer skulle få anställning med en lägre ingångslön för att få in dem på arbetsmarknaden. Effekten var noll. Företagen anställde inte fler civilekonomer bara för att det var billigare. Då ska vi även komma ihåg att civilekonomer har fyra års högskoleutbildning i bagaget. Viljan att anställa en 19-åring som precis tagit studenten lär inte vara högre än att anställa en person med högskoleutbildning, oavsett ingångslön.

Med sänkta ingångslöner kommer även en annan faktor att räkna med - sänkt livslön. Det är inte sannolikt att arbetsgivaren kommer att kompensera dig längre fram för din lägre ingångslön. Därav finns en överhängande risk att din lön kommer att ligga efter resten av livet, vilket i sin tur påverkar saker som din pension.

Sänkta ingångslöner kommer inte att avhjälpa ungdomsarbetslösheten. Det är inte kostnaden som avskräcker, då skulle redan aktiva på arbetsmarknaden inte få jobb över huvud taget, utan det är osäkerheten. Du vet inte vad du får när du anställer någon som aldrig har varit i kontakt med arbetsmarknaden. Det är där resurserna bör läggas, på arbetsmarknadskontakt under utbildningen, både i gymnasiet och högskolan. Därför driver Saco Studentråd på i frågan om samverkan mellan högskola och arbete, en åtgärd vi är säkra på smakar mer än det kostar.

1 kommentar:

Magnus Andersson sa...

Hej Lisa!

Vi kan säkert prata mer om det här under vår lunch. Men jag vill kommentera tre saker.

När det gäller lönebildningen så är det ju en av de saker jag angriper, att det måste bli möjligt att göra lönekarriär och att man hellre ska lägga ökningarna på dem som har varit inne på arbetsmarknaden ett tag och inte på att höja ingångslönerna.

Att priset spelar roll märks rätt tydligt på effekten av halveringen av arbetsgivaravgiften för att ha unga anställda, som Alliansen genomförde. 33 000 fler unga fick jobb det första året med den reformen, mot 1000 i samma konjunktur året innan.

När det gäller civilekonomernas överenskommelse med Almega, så håller jag med om att det är märkligt. Men det var ju ett krisavtal som tecknades, väl medvetet om att det skulle avvecklas så snart man fått bättre ekonomi. Det skapar inte den långsiktighet som företag behöver, tror jag. Men jag håller ändå med om att det är rätt märkligt, särskilt när den ekonomiska forskningen är tydlig på att allt för höga ingångslöner är ett bekymmer för unga.

Men som sagt, vi hinner nog prata mer om det nästa vecka.