måndag 29 juni 2009

Lobbying i värmen

Det är otroligt varmt idag. Knappt att man orkar vara ute. Trots detta har jag hunnit med tre seminarer (eller ja fyra, men ett vara bara för lunchmackan) och en fika med Yosef.

Det första seminariet gick under namnet It's the education, stupid!, och behandlade fem punkter som SSCO och TCO anser är det viktigaste inom högskolepolitiken, vilka är följande:

Det resulterade i en ganska generell diskussion kring utbildningspolitik, där bland annat Mikael Damberg, utbildningspolitisk talesman för socialdemokraterna och utbildnings- och forskningsministern deltog. Även rektor för Karlstads univeristet och en representant för PriceWaterhouseCoopers deltog. En mycket bra sak med debatten var att det pratades mycket om samarbete mellan näringsliv och högskola, mycket om praktik, saker som JSS och Jusek är mycket positiva till.

Efterföljande seminarium handlade om ett av Nordnet och Saco Studentråd framtaget Studentprisindex. Indexet är till för att man ska koppla studiemedlet till detta istället för KPI, som görs idag, för att få en bättre anpassning till studenters situation.

Det sista seminariet rörde utbildningsavgifter. Trots att alla säger sig vara mot, förs det ändå mycket diskussioner kring det hela. Jag ska hålla ett litet tal idag mot avgifter på Saco Studentråds mingel, om lite mer än en timme. Därav hinner jag inte skriva mer nu (måste in i duschen innan avfärd). Återkommer med mer under kvällen eller imorgon.

Inga kommentarer: