tisdag 30 juni 2009

Den fria forskningen

Jag sitter just nu på ett seminarium om den fri forskningen, anordnat
av SULF. Ett återkommande tema från panelen är ökad autonomi för
universiteten och forskarna och förtroende mellan forskare och
finansiärer.

Varför befinner jag mig på detta seminarium i egenskap av
studeranderepresentant?

Vi studenter glömmer ofta att det vi lär oss till största delen är
resultat av mångårig och framgångsrik forskning. Utan god och
självständig forskning kommer utbildningen inte utvecklas och det vi
lär oss idag skulle vara samma som om 10 år. Vidare gör
framgångsrik forskning att studenter blir intresserade av forskning
och väljer forskarbanan. Sverige måste ha en bra och fri forskning
för att fortsätta växa som kunskapsnation.

Inga kommentarer: