Sidor

onsdag 13 maj 2009

Finland och autonomin

Igår var sista dagen för inlämnadet av remissvar till SOUn Självständiga lärosäten, eller den sk autonomiutredningen. SFS lämnade in ett åtta sidor långt svar, som kunde blivit mycket längre om tid funnits.

I Finland har man kommit väldigt långt med den omstrukturering som i mångt och mycket liknar det svenska förslaget. Man är nu nästan klar, men jurister från fyra olika fakulteter varnar nu högljutt för de konstitutionella verkningarna. Är det problem i Finland kan det säkerligen resultera i problem i Sverige.

SFS är i sitt remissvar framförallt oroliga för den bristande rättssäkerheten för studenterna. I dagsläget ger 6 kap. i högskoleförordningen ett hyfsat skydd för studenter, även om det finns ont om repressalier om man inte följer reglerna och få plåster på såren för studenter som råkar illa ut. Att då försämra detta genom att avtala om rättssäkerhet är helt uteslutet.

Förslaget som autonomiutredningen lämnat ifrån sig ger också studenter ett försämrat inflytande över sin utbildning då formerna för studentinflytandet ska bestämmas lokalt på lärosätena. Detta försämrar oberoendet för studentinflytandet då man hela tiden är beroende av lärosätets goda vilja. I kombination med ett avskaffande av kårobligatoriet kan det vara förödande för studentinflytandet.

Det lärosätena främst är ute efter genom en ökad autonomi är rätt att äga fastigheter, få teckna avtal som självständig part, möjlighet till akademiska och kommersiella samarbeten och långsiktighet. Jag är helt övertygad om att allt detta och mycket mer är fullt möjligt att göra utan att utsätta utbildningssystemet, studentinflytandet och rättssäkerheten för onödiga prövningar.

Det är absolut välkommet med på vissa områden mer självständiga lärosäten, men vissa förändringar ska inte göras bara för förändringens skull.

Inga kommentarer: