fredag 29 maj 2009

Den farliga kvinnodominansen

Vi måste akta oss! Tjejerna är på väg att ta över högskolan. De blir bara fler och fler på de attraktiva utbildningarna som t.ex. jurist-, läkare- och psykologutbildningen. Man jobbar nu på högskolor och universitet för att få fram antagningsförfaranden som leder till en jämn rekrytering bland könen, vilket har lett till att SLU blivit fällda i tingsrätten för diskriminering för ett lottningsförfarande som i realiteten gjorde att endast män blev antagna i gruppen för folkhögskoleutbildning. Man kan fråga sig, hur ska man då jämna ut könsfördelningen på utbildningarna?

Om vi tar ett steg tillbaka och tittar lite, så kanske vi kan se "problemet" ur en annan synvinkel.

Det är ett faktum att tjejer idag (och faktiskt alltid haft) bättre betyg än killar. Det sträcker sig så långt tillbaka man kan mäta. Varför det är så kan jag bara spekulera om. Vissa säger att det beror på att tjejers hjärnor utvecklas tidigare. Så kanske det är. Det kanske även är så enkelt att tjejer på grundskola och gymnasium är bättre på att studera och därmed får bättre betyg. Kanske. I vilket fall som helst - hårdfaktan är att tjejer har bättre betyg än killar.

Så, då är ju nästa steg inte så konstigt - det finns fler tjejer på de utbildningar som har hårdast konkurrens. Helt enkelt för att de, enligt de intagningskriterier som finns, är bättre. Man kan ju fråga sig varför kvinnor inte alltid varit i majoritet på högskolan, men det fanns ju faktiskt en tid när kvinnans plats var i hemmet och ta hand om hus och barn, oavsett hur smart hon var. Som tur är, är vi inte längre där. Som tur är, sätter tjejer ett värde på sig själva och sin utbildning idag och väljer därför helt efter eget huvud vilken utbildning hon vill läsa. Det leder till att det finns kvinnliga läkare, lärare, civilingenjörer, brandmän, jurister, kulturvetare osv. Tjejer har insett att de kan bli precis det de vill. Vi gör precis det man vill att vi ska göra - ta plats och välja själva.

Men, då vi har gjort precis som vi ska och valt efter eget huvud, då får vi inte bära frukten av våra betyg och våra val. När vi äntligen vågar ta plats, då är det plötsligt ett problem. Då måste man hitta sätt att få män att komma in på högstatusutbildningarna, trots att de har sämre meriter än kvinnorna, enligt de fastslagna antagningsreglerna. Vi måste ju ha lika många manliga läkare som kvinnliga, hur går det annars med jämställdheten? Det jag undrar över då, var är alla program, kampanjer och alternativa antagningsmetoder på lärar- och socionomutbildningen? Lärarna är trots allt de personer som ska lära våra barn hur samhället fungerar, och där är majoriteten kvinnor. Varför är det så få som problematiserar detta? (Det finns de som gör det, creds till er!)

Vi måste akta oss! Tjejerna är på väg att ta över högskolan. Och det görs enbart till ett problem. Det faktum att tjejerna är fler på prestigeutbildningarna kan i sig inte vara det enda problemet. Det löser man genom att göra studier och höga betyg till hög status även bland killar. Ett hårt arbete, men absolut görbart. Viktigare är att ge även så kallade lågstatusutbildningarna status så att könsfördelningen där blir jämnare. Då kommer vi snabbt närma oss 50/50 könsfördelning på högskolan. Eller är det kanske inte så viktigt att våra barn har lika många manliga lärare på förskolan som kvinnliga, men desto viktigare att varannan jurist de möter är man? Då måste vi i alla fall vara ärliga - det är var mans rättighet att tjäna mycket pengar, men vi kvinnor ska fortfarande ta hand om barnen.

1 kommentar:

veera sa...

Håller helt med!
Men den tråkiga sanningen har ofta varit att det som har varit högstatus har också varit yrken eller utbildningar med många män och tvärt om när det är fler kvinnodominerade utbildningar.
Är det inte dags för männen att inta exempelvis rollen som förskolelärare eller speciallärare?