tisdag 9 december 2008

Autonomiutredningen - bakslag för studentinflytandet?

Igår kom autonomiutredningen, dvs. den utredning som tittar på hur högskolorna och universiteten kan bli mer självständiga från staten. Den är på runt 320 sidor, så jag kommer inte hinna läsa den inom en snar framtid. Däremot går ryktena att den inte direkt värnar om studentinflytandet, att den inte tar någon hänsyn till de strukturförändringar som kommer ske i och med att universiteten blir mer självständiga. Inte bra. Ovanpå detta kommer kanske kårobligatoriet avskaffas och därmed finns det risk för att studentinflytandet sjunker ännu mer. Ännu sämre. (OBS! Detta är inte för eller emot kårobligatoriet, bara propagerande för fortsatt stort studentinflytande).

Jag undrar när studenter blir lika mycket värda på universiteten som forskning.

1 kommentar:

Betty M sa...

Bra att du är på hugget och bevakar studentinflytandet men denna gång oroar du dig i onödan. De formuleringar som finns idag om frågan finns också med i utredningen.