fredag 8 januari 2010

Här kommer (tyvärr) avgifterna!

Enligt Riksdag & departement läggs propositionen om studieavgifter för studenter från tredje land sista veckan i januari. Det är tre veckor kvar och ännu verkar mycket oklart. Detta gäller främst de anmälningsavgifter som ska införas till sommaren 2011. Hur stor avgiften ska vara eller om den ska betalas i svenska kronor eller Euro är ännu inte bestämt, men den kommer inte vara högre än 1000 kr. Anmälningsavgifterna ska införas för att minska antalet sökande till svensk högre utbildning från tredje land. En överväldigande majoritet av dem som söker till svensk utbildning från tredje land är inte behöriga att läsa vid svenska högskolor. Anmälningsavgifterna ska därför stävja den invasion av ansökningar som VHS upplever.

Studieavgifterna ska införas för höstterminen 2011, samma termin som anmälningsavgifterna ska införas. Därmed blir det väldigt svårt att se anmälningsavgifternas effekt. Jag är övertygad om att ansökningarna till svensk utbildning kommer att minska enbart på grund av införandet av studieavgifter, varför anmälningsavgifter av den anledningen är tveksamma.

Jag är starkt emot införandet av studieavgifter. De kommer att öka den sociala snedrekryteringen, minska kursutbudet på de svenska högskolorna och risken för avgifter för svenska studenter ökar dramatiskt. Det här har jag sagt tidigare om studieavgifter. Även om det blir ett maktskifte i september kommer beslutet om studieavgifter ligga kvar, eftersom även Socialdemokraterna är för att studenter från tredje land ska betala för sin utbildning i Sverige. Men jag tänker fortsätta att höja min röst emot studieavgifter i Sverige. Jag ger inte upp.

1 kommentar:

Anonym sa...

Och vi som är för studieavgifter ger inte heller upp förrän de är genomförda. Ett väl utbyggt stipendiesystem med pengar från biståndsbudgeten skulle väl balansera situationen för de studenter som inte skulle ha råd med studieavgifter. Vi har mycket att lära av Danmark här. Det handlar om att marknadsföra universiteten globalt samt att öka de allmäna anslagen för grund- och forskarutbildning.

/Med Dr