onsdag 11 november 2009

Kunskap, kontaktnät och vilja

Saco studentråds kongress närmar sig med stormsteg, och om runt tre veckor är det dags att se om Sveriges största fackliga studentorganisation vill att jag ska leda dem under ett år.

För mig var det inget självklart val att kandidera till posten. Efter snart sex år inom studentrörelsen kände jag att jag borde tycka att det var nog. Efter lite tänkande och övervägande kom jag fram till att det var inte nog. Än hade jag mer att ge. Dessa tankar kan sammanfattas i tre ord: kunskap, kontaktnät och vilja.

Efter mer än ett halvt decennium inom olika delar av studentrörelsen har jag en stor och bred kunskap om utbildningspolitik och studenter. Jag har varit fakultetsföreningsaktiv, kårengagerad, festgeneral, utbildningspolitisk tjänsteman och studentfackligt verksam. En fördel med att vara aktiv väldigt länge och väldigt brett är att en massa människor korsar ens väg. Genom detta har jag fått ett otroligt stort kontaktnät inom Studentsverige i allmänhet och Studentstockholm i synnerhet. Detta kontaktnät bör användas. Sist, men inte minst, har jag en oerhörd vilja. En vilja att förändra och förbättra. En vilja att lära. En vilja att hela tiden utmana mig själv.

Alla dessa tre komponenter kommer jag att använda för att förändra och förbättra utbildningen och livet vid sidan om för Sveriges studenter. De är även anledningarna till att jag kände att jag vill kandidera till ordförande, att jag har mer att ge. Nu hoppas jag på kongressens förtroende att leda Saco studentråd under ett år som innehåller både en avtals- och valrörelse.

Inga kommentarer: