torsdag 24 september 2009

Vill du engagera dig i studentfrågor på nationell nivå?

Dags att kandidera!

Vill du påverka studenters situation på nationell nivå? Tycker du om att
arbeta med ledarskap? Vill du bli ett nätverksproffs, en vassare skribent
och en bättre talare? Och, framförallt, vill du ha roligt?

I så fall ska du förstås kandidera till en förtroendepost i Saco Studentråd!

Har du, eller någon du känner, funderat på att kandidera?

På kongressen den 28-29 november ska nya talanger väljas för verksamhetsåret 2010. Därför söker valberedningen nu en ordförande, som kommer att arvoderas på heltid, en vice ordförande samt sju styrelseledamöter. Vidare söker vi också två verksamhetsrevisorer som är kongressens förlängda arm när det gäller att granska styrelsens arbete.

Mer information om de olika förtroendeposterna hittar du här.

Vi söker dig som vill företräda hela Saco Studentråd och som ställer sig bakom den första punkten i Saco Studentråds stadga: Saco Studentråd är ett partipolitiskt obundet rådgivande organ till Sacos styrelse och ett samverkansorgan för Saco-förbundens studentsektioner. Saco Studentråd driver frågor av betydelse för studentsektionerna i Saco-federationen baserat på högre utbildning, kunskap och kompetens. Saco Studentråd delar Sacos vision om ett kunskapssamhälle för alla, med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar.

Enligt Saco Studentråds stadga är det förbunden som nominerar kandidater till förtroendeposter. Är du intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Saco Studentråd ska du därför ta kontakt med din studerandesektion.

Har du frågor om de olika förtroendeposterna eller hur valberedningen går till? Kontakta Saco Studentråds valberednings sammankallande Eva
Westerberg på eva.westerberg@saco.se

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda senast 9 oktober.
Alla intervjuer görs under helgen den 17-18 oktober. Helst vill vi träffa
kandidaterna, men om det inte går kan vi förstås ordna telefonkonferens.

Mer information:
Eva Westerberg, Valberedningens sammankallande,
eva.westerberg@saco.se 0708-10 17 83

Stina Hamberg, Ordförande Saco Studentråd,
stina.hamberg@saco.se 070-557 19 84

Maria Noleryd, studenthandläggare Saco,
maria.noleryd@saco.se 08-613 48 00

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

tvivlar någon på regimen?
såna ränder sitter i men

såna dom ska ha på nosen
törnen på den röda rosen

nuså krossar vi rasismen
blossar på karriärismen

därpå blir vi ganska höga
människor är inte tröga

självklart visar mighty swift
folket svansen vift vift vift

- Peter Ingestad, Solna