måndag 23 februari 2009

”Studenterna är ju också en finansiär”

Rubriken är ett citat från den särskilda utredaren för Autonomiutredningen, Daniel Tarschys, om varför vi bör ha ett studentinflytande. Jag tycker att Daniel skjuter långt förbi målet.

Självklart måste vi ha ett studentinflytande, men av den anledningen att studenter är en självklart del av ett lärosäte och måste ha naturliga och självklara vägar att påverka sin utbildning och arbetsmiljö. Detta oavsett hur lärosätena får sin finansiering.

Att se studenterna som en del av finansiärerna av högskolan tycker jag är att vara ute på farlig mark. Jag ser ett nästa steg av detta - studieavgifter - vilket kommer minska bredden på studentgruppen och göra högre utbildning till något för de som har råd. Farligt, farligt.

Avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna i den svenska högre utbildningen, liksom det självklara (?) studentinflytandet. Vi måste värna om detta och fortsätta att värdera bildning lika högt som utbildning.

2 kommentarer:

IvanMilles sa...

Ja, utbildning är en del av samhällsutvecklingen, inte en tjänst som ska köpas eller säljas... Hu. :(

Stina Hamberg sa...

Bra skrivet Lisa!