Sidor

fredag 18 februari 2011

Lägg ner Sida och lägg pengarna på Sveriges universitet och högskolor!

Sverige har ett stort och viktigt arbete framför oss. Vi måste förklara varför det är värt 100 000 kr för att läsa ett år på en masterutbildning i ekonomi för studenter från tredje land som har ont om pengar. Vi måste locka med mindre än 8 timmars undervisning i veckan, dåligt klimat och bostadsbrist. Vi kan inte erbjuda speciellt många stipendier, de fullkostnadstäckande stipendierna är ännu färre. Är det detta regeringen var ute efter när de införde avgifterna?

Det kan debatteras för och emot i all oändlighet kring avgiftsbelagd utbildning. Argumenten från de olika sidorna är sällan nya, och vi har för länge sedan slutat lyssna på varandra. Avgifter är och förblir en dålig idé i min värld. Det finns inget bättre bistånd vi kan ge än att låta en person från ett land med sämre högre utbildning och sämre villkor än Sverige komma hit och ta sin examen. Personen kommer inte bara få leva i ett land med fungerande demokrati och pressfrihet, utan även en massa kunskap som den kan ta med sig hem igen och dela med sig av. Kunskapen kan inte hamna i "fel" fickor som pengar lätt, vi behöver inte muta inflytelserika personer för att kunskapen ska nå rätt personer och med rätt stöd i sitt hemland kan kunskapen föras vidare.

Vi behöver nu fokusera på hur vi kan sänka avgifterna, förbättra utbildningskvaliteten och bygga bort bostadsbristen. Viktiga områden som borde ha varit lösta långt innan en tanke på avgifter ens kom till stånd. Vi måste göra det attraktivt att studera i Sverige, för både svenska och utländska studenter.

En person i min närhet utbrast: "Lägg ner Sida och lägg pengarna på Sveriges universitet och högskolor!". Personen i fråga menar att studenter från tredje land i Sverige ger mycket mer "outcome" än arbetet och biståndet Sida ger. Även om jag inte håller med i sak, är det ett intressant uttalande. Hur skulle biståndet se ut om det var mer fokuserat på utbildning? Skulle det förbättra biståndet? Jag tror på utbildning som en väg till en bättre värld. Utbildning ökar möjligheten att få jobb, minskar mödradödligheten och skapar en större jämlikhet. Det är områden som mer eller mindre tangerar Millenniemålen. Hade ett ökat fokus på utbildning och utbildningsutbyte gjort att vi varit ett steg närmare att nå dem?

Sverige måste våga satsa på utbildning ur ett internationellt perspektiv, och då måste det till fler stipendier och fler möjligheter för de från de fattigare länderna att komma hit att studera. Helst i kombination med avgiftsfri utbildning. I Sverige kanske det är lätt att avgiftsbelägga högre utbildning ur ett skatteperspektiv. Ur ett globalt perspektiv tror jag långsiktigt att det är katastrofalt. Och det gäller för all utbildning i världen. Kunskap och bildning måste vara (kostnads)fri.

Om studieavgifter: DN, University World News om den allt dyrare utbildningen.

Jag har tidigare skrivit om avgifter.

2 kommentarer:

Jens Rosbäck sa...

Vilken tur att du inte håller med om det där Sida-uttalandet. Tack.

För din information kan jag tala om att Sida hanterar ungefär 60% av biståndsbudgeten.
UD tar direkt hand om de resterande 40%. Det mesta av UDs bistånd går till multilaterala organisationer inom exempelvis FN. Sverige ger där omfattande bistånd till utbildningssektorn genom exvis UNICEF.

UD har genomgående sämre koll och lägre biståndseffektivitet än vad Sida har. Ja, man har till och med så dålig koll att man plockar pengar från Sida för att täcka sina egna underskott - sedan sparkar man Sidas ledning för att de inte klarar sin budget. Det är ganska mycket fulspel från vår biståndsminister.

Sverige stödjer utbildning på många ställen i världen, främst inom barn- och ungdomsskolan, men med ökat intrese för tertiära utbildningar. Ibland går det bra, ibland mindre bra. Men det är ju inte speciellt sexigt för media att skriva om långsamma positiva förändringsprocesser som sträcker sig över många år.

Det är många som vill tala om vad Sida skall jobba med, men ganska få som vet vad de gör. Ännu färre är det som förstår att mottagarlandet måste ha ett ord med i laget om biståndet skall bli effektivt.

Att som bistånd utbilda studenter från 3e världen i Sverige är inte nödvändigvis det bästa. De tenderar att stanna eller söka sig bort från sitt hemland. Bistånd skall alltid ges i mottagarlandet.

Däremot tycker jag svensk universitetsutbildning skall fortsätta vara fri för utlänningar. Helt enkelt därför att det är bra för svenska universitet. Blanda inte ihop det med biståndet bara.

Lisa sa...

Tack för en bra och givande kommentar!

Jag har inte så bra koll på biståndet som jag önskar, så alla siffror tar jag gärna emot.

Jag tror att kombinationer av många saker ger bäst effekt. Ett bra, långsiktigt och genomtänkt bistånd i kombination med avgiftsfri utbildning tror jag är en bra kombination!