onsdag 14 oktober 2009

Sänkta löner är inte lösningen

Robin Linderborg varnar, i respons till mitt tidigare inlägg, för att marknadsanpassa utbildningar. Jag delar absolut Linderborgs farhågor. Jag anser inte att arbetsgivarna ska styra vilka utbildningar som ges, varken på gymnasienivå eller högskolenivå. Det skulle vara destruktivt för utbildningarna och bildningsidealet. Dessutom finns det inte en arbetsgivare som kan förutse vilka behov som finns om tre år - finanskrisen är ett utmärkt exempel på detta.
__

I en notis i DN vill Svenskt näringsliv sänka lönerna för ungdomar för att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. Detta är en åtgärd som jag inte under några omständigheter tror kommer att ge fler ungdomar jobb. Den sänkning av sociala avgifter som getts till ungdomar har, enligt Riksrevisionen i senaste budgetpropositionen, "haft begränsade sysselsättningseffekter och höga dödviktseffekter, dvs. samma personer som får arbete genom åtgärden ändå skulle ha anställts." Varför sänkta löner då skulle göra skillnad i antalet lediga arbeten för unga, kan jag inte se.

Inga kommentarer: