tisdag 14 april 2009

Heja rättssäkerheten!

Uppsala universitet får nu genomgående anonyma tentamen. Det är fantastiskt bra. Möjligheterna för att rättningen sker utan förutfattade meningar om studenten ökar drastiskt. Nästa steg är att alla tentor skrivs i datorsalar så att man inte kan utläsa vem det är som skrivit utifrån handstilen. Eller så att examinator faktiskt ska kunna läsa vad studenterna skriver.

Heja rättssäkerheten!

Inga kommentarer: