CV

ARBETSLIVSERFARENHET/ARVODERADE UPPDRAG (i urval):

2014.02-2014.10
Helsingborgs Dagblad
Gästkrönikör var fjärde vecka på ledarsidan.

2012.02 –                   Stockholm
Ombudsman och jurist/vikarierande utredare  
DIK är ett fackförbund som tillsammans med 22 andra förbund bildar centralorganisationen Saco. Som ombudsman förhandlar jag för medlemmars räkning i konflikter på arbetsplatsen.


2010.01 – 2011.12      Stockholm
Heltidsarvoderad ordförande  
Saco Studentråd är en facklig studentorganisation vars huvudsakliga uppgift är opinionsbildning inom högre utbildning, arbetsmarknad och studenters trygghet. Som ordförande har jag ett helhetsansvar för organisationens politik och verksamhet.  

2009.02 – 2009.12    Stockholm  
Jurist och utredare  
Främsta sysslorna var att svara på juridiska frågor från studentkårer samt ansvara för organisationens juridiska spörsmål. Arbetade även delvis som utredare, och skrev då bland annat underlag för den politiska ledningen i relevanta utbildningspolitiska frågor. Var även ansvarig tjänsteman för underlag för organisationsomställning i och med avskaffandet av kårobligatoriet. 

2008.06 – 2008.08    Härnösand  
Länsrätten i Västernorrlands Län  
Sommarnotarie  
Sedvanliga notariesysslor såsom domskrivning och protokollförande på förhandlingar. Fick erfarenhet inom socialrätt, folkbokföring, migrationsrätt m.m. 

2008.02 – 2008.04                     Colombo, Sri Lanka 
National Peace council 
Praktikant 
Arbetade främst med en internationell konferens om pluralism tillsammans med Kanadas utrikesministerium. 

2007.05 - 2007.12  Stockholm 
Nobel NightCap 
Projektledare 
Nobel NightCap är ett evenemang för 1000 gäster inklusive nobelpristagare. Som projektledare hade jag ansvar för 150 ideellt arbetade studenter, en projektbudget på 500 000 kr samt evenemangets genomförande från idé till återrapportering.

2005.05 - 2006.05  Stockholm 
Övermarskalk 
Ansvar för studentmedverkan på Nobelfesten 
Ansvar för samverkan mellan studentpubar och studentfester i Stockholm 
Ansvar för valborgsfirandet på Skansen 

Jag har även erfarenhet som butiksbiträde, serveringspersonal, från äldrevården samt som ungdomsskribent i Sydsvenskan.

FÖRTROENDEUPPDRAG:

2014-
S-kvinnoklubben Alina
Ordförande
Alina är en tvärfacklig klubb inom S-kvinnor. Vi diskuterar och driver frågor som rör kvinnor och arbetslivet. 

2012-
Forum Egalia
Styrelseledamot
Forum Egalia är en tankesmedja för hållbar utveckling. Vi verkar i och utanför arbetarrörelsen genom att bedriva folkbildning, opinionsbilda och driva hållbarhetsfrågor ur ett jämlikhetsperspektiv.

2012-
SSCO
Vice talman
Leder SSCO:s högsta beslutande organ, studentrådet, samt är bollplank och rådgivare till organisationen.

2012
Mötet Ideell Förening
Ordförande
Mötet är en förening som arrangerar en knytkonferens/unconference i augusti för civila samhället.

2011-2012
Föreningen Svenskar i Världen
Styrelseledamot

2011- 2013 
Rådsledamot 
Svenska Unescorådet är länken mellan Sverige, de som arbetar inom Unescos områden och Unesco. Rådet har två huvuduppgifter; att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet samt att i Sverige sprida kännedom om och väcka intresse för Unescos program och arbete. Svenska Unescorådets styrelse är en arbetande styrelse.   

2011  
Styrelseledamot 
LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Styrelsen har ekonomiskt, strategiskt och politiskt ansvar för organisationen som har 10 anställda och en omsättning på
ca 13 miljoner kronor.  

2010-2011
Adjungerad ledamot i Sacos styrelse
Saco är centralorganisationer för fackförbund för akademiker. Saco samlar via sina 23 medlemsförbund mer än 600 000 medlemmar.

2010 - 2012 
Rådsledamot 
Insynsrådet motsvarar en myndighets styrelse, utan att ha beslutanderätt. Som ledamot är jag del av den granskande funktionen av myndigheten.  

2010 - 2011  
European Trade Union Confederation Youth Committee (ETUC Youth)    
Ledamot 
ETUC Youth är Europafackets ungdomskommitté. Rådet diskuterar och skapar opinion i fackliga frågor för unga på europeisk nivå.  

2009.07 - 2011.06 
Besvärsnämnden, Stockholm studentkårers centralorganisation   
Ledamot 
Nämnden prövar överklaganden från studenter som blivit uppsagda från sitt kontrakt från SSSB 

2007-2009  
Juseks Studerandesektion     Rikstäckande, Sverige  
Ordförande (2008/09), Styrelseledamot (2007/08)  
Studerandesektionen arbetar med utbildningspolitiska frågor relevanta för juridik-, ekonom-, samhällsvetar-, personalvetar- och systemvetarstudenter.  

2008-2009
Stockholms Studentkårers Centralorganisation   Stockholm  
Styrelseledamot  
Organisationen arbetar med opinionsbildnings kring utbildningspolitiska frågor specifika för stockholmsstudenten.  

2007-2008  
Frescati förvaltning Aktiebolag    Stockholm  
Styrelsesuppleant  
Bolaget bedriver studiesociala evenemang för studenterna på Stockholms Universitet  

2004  
Juridiska föreningen vid Stockholms universitet     Stockholm  
Styrelsesuppleant  
Föreningen bedriver studiesocial verksamhet för juriststudenter på Stockholms universitet

UTBILDNING OCH KURSER: 

2003-2012  
Stockholms universitet  
Juristlinjen, 240 hp  
Specialkurser i arbetsrätt och folkrätt. Examensarbete med praktik: Can sovereignty be permanently transferred through an international treaty? 

Internationella relationer, 30 hp  
Grundkurs  

1999–2002 Lund  
Katedralskolan  
Samhällsvetenskapligt program med internationell inriktning (bilingual - svenska och engelska) 

2014
Praktisk processledning
Plunge
Tvådagarsutbildning. Utbildning gav mig framförallt bredare kunskaper om metoder och reflektion kring det egna processledarskapet. 


2013-
Aftonbladets utbildning för progressiva ledarskribenter

Aftonbladets ledarredaktion och Campus Bommersvik
Två helger med utbildning i sådant som politiskt skrivande, omvärldsbevakning och nyhetsvärdering. Praktik i två veckor vardera på Arbetarbladet och Dagens Arena

2012
Arbetsrätt 1
VJS
Övergripande kurs i tillämpningen av LAS och MBL.

2010
Ung med makt
LSU, Ideell Arena, PwC
Mentor- och ledarskapsprogram för unga ledare med fokus på ledarskap och styrning i ideell sektor.

2010
metodo Påverkan fördjupning
LSU
Tvådagarskurs i påverkansarbete inom LSU:s utbildningsprogram metodo. Kursledare var Tobias Smedberg, Agenda PR.

2010
Mediaträning
Agenda PR
Halvdags mediaträning med inriktning mot tv.

FÖRENINGSARBETE: 

2006-2008 
KFUM Järfälla Basket  
Baskettränare  

2004 
Juridiska föreningens klubbmästeri     Stockholm 
Vice klubbmästare och barchef

1999-2002 
Lobas basket  
Baskettränare 


STIPENDIER OCH ANDRA UTMÄRKELSER:

2007
Ungdomsledarstipendium, KFUM Järfälla Basket
Stipendium för att uppmärksamma och uppmuntra unga, duktiga ledare i klubben.